Shiip-news #3 / Mai 2019

Screenshot%2B2019-05-07%2Bat%2B13.48.59.jpg

IoT gathering 2019

IoT, eller tingenes internett, gir fantastiske muligheter på tvers av bransjer. Fokuset vil være IoT og ved å treffe aktører som har tatt teknologien i bruk vil du få innblikk i hvilke spennende muligheter IoT gir.

Shiip deltar på Telenor IoT gathering 2019 med sine partnere for å lære og forstå alle mulighetene IoT kan gi oss, spesielt med tanke på bøndene.

For å være best på fremtidens-teknologi, for å kunne levere det beste og mest oppdaterte produktene - er vi nødt til å holde oss relevante, ved å dra på slike hendelser og events.

I løpet av dagen treffer vi flere interessenter, teknologileverandører og nye potensielle samarbeidspartnere.

Det blir en spennende dag med mye læring; selskap som SINTEF, Abelia, Posten Norge og Nordic Semiconductors skal holde foredrag.

Agendaen kan leses i sin helhet her: https://www.telenor.no/bedrift/iot/gathering/agenda/