Dekningskart og nettverk, mai 2018

Mobilnettet bygges ut for fullt til å støtte den nye teknologien, slik at flest mulig kan ta i bruk Shiip når det slippes.

I løpet av 2018 vil de fleste basestasjonene i Norge være oppgradert til å støtte den nye IoT-teknologien.

Telia har lansert sitt dekningskart og oppdaterer dette daglig. Kartet finner man under «IoT»www.telia.no/dekningskart

*Planlagt utbygging, informasjon fra Telia Norge, September 2018.